برگزاری جلسه تعیین هیئت مدیره انجمن صنایع آلومینیوم

برگزاری جلسه هيئت مديره انجمن صنفي صنايع آلومينيوم استان مركزي مورخ سي ام آذر ماه در شركت پارس آلومين .

MORE

واحد صنعتی نمونه استان مرکزی

انتخاب مجموعه پروفیل اراک به عنوان واحد صنعتی نمونه استان مرکزی در سال 1396

MORE

حضور شركت پروفيل اراك در نمايشگاه بين المللي قطعات خودرو

شرکت پروفیل اراک در نمایشگاه بین المللی قطعات حضور پیدا کرد.

MORE

حضور مجموعه پروفیل اراک در سیزدهمین نمایشگاه صنعت و قطعات خودرو

شرکت پروفیل اراک همچون سنوات گذشته آبان ماه 1397 نیز با حضوری فعال در نمایشگاه صنعت و قطعات خودرو شرکت نموده و میزبان صنعتگران و بازدید کنندگان از اقشار مختلف جامعه می باشد.

MORE