profile arak corporation

Profile Arak’s name has always been involved with the aluminum industry the unchallenged dominance and hub of aluminum-based products in Iran.

هولدینگ پروفیل اراک متشـــــــــکل از سه شرکت پروفیل اراک ، آلومینیوم تابــــــش و پاسارگـــــــــاد خودرو خـــزر فعـــــالیت خود را در سال ۱۳۶۱ با راه اندازی واحــــــــــد تولید مقاطــــــع آلومینیـــومی به عنوان پروفیل اراک آغاز نمود این مجموعه طی سالها با تلاش چشم گیر مدیریت و پرسنل خود شاهد گســـترش و توسعه در مسیر اهداف خود بوده تا جایی که با توجه به پیشگام بودن در مسیـــــر تولیــــد مقاطــــــع آلـومینیـــــومی در حـــــــال حاضـــــــر یکـــی از بزرگترین و مجهز ترین مجموعه های تولیدی در صنایـــــــع پایین دستی آلومینیوم کشور محسوب می گردد .

MORE
About

با گسترش حیطه فعالیت و بسط بازار های هدف و لزوم توسعه پایدار در سال ۱۳۸۴ ، شرکت پروفیل اراك اقدام به خرید کارخانه مجهز و توانمند توفال متعلق به بنیاد آلومینیوم ایران نمود و پس از تحویل مراحل به روزسانی و اصلاح زیر ساختار را انجام و به چرخه توانمندی های خود افزود و اکنون در سه کارخانه مجزا با مساحتی حدود ۴۰ هزار متر مربع در قطب صنعت آلومینیوم کشور یعنی کلانشهـــر اراک به تولید انواع مقاطع تخصصی آلومینیوم مصرفی در صنایع خودروسازی ، حمل و نقل ، نفت و گاز و پتروشیمی ، برق و مخابرات ، ساختمان و دیگر صنایع استراتژیک کشور مشغول است .

MORE
capabilities

با توجه به گستره دامنه تولیدات و مشتریان این مجتمع ، چرخه کاملی از تولید در واحد های متعدد شامل واحد توانمند ریخته گری با دو کوره و دو ماشین ریخت بیلت به ظرفیت روزانـه 30 تن بیلت کارپذیر ، واحـــــد اکستروژن با در اختیار داشتن سه پرس “۶،”۸ و “۱۰ اکستـروژن ، واحد طراحی و قالبسازی مجهز ، واحد عملیات حرارتی و کار ســـــرد ، واحــــد پوشش سطـــــحی آنادایز و نیز واحد ماشین کاری و قطعه سازی پیشرفته برقرار می باشد .

MORE
capabilities

با توجه به گستره دامنه تولیدات و مشتریان این مجتمع ، چرخه کاملی از تولید در واحد های متعدد شامل واحد توانمند ریخته گری با دو کوره و دو ماشین ریخت بیلت به ظرفیت روزانـه 30 تن بیلت کارپذیر ، واحـــــد اکستروژن با در اختیار داشتن سه پرس “۶،”۸ و “۱۰ اکستـروژن ، واحد طراحی و قالبسازی مجهز ، واحد عملیات حرارتی و کار ســـــرد ، واحــــد پوشش سطـــــحی آنادایز و نیز واحد ماشین کاری و قطعه سازی پیشرفته برقرار می باشد .

MORE
products
 • ۱) بیلت

 • ۲) مقاطع اختصاصی اکستروژن

 • ۳) انواع لوله هاي آلومینیومی

 • ۴) انواع میلگردهاي آلومینیومی

 • ۵) انواع مقاطع شش گوش

 • ۶) انواع تسمه هاي آلومینیومی

 • ۷) انواع مقاطع ماشین کاري شده آلومینیومی

 • MORE
services
 • ۱) ریخته گری بیلت

 • ۲) اکستروژن

 • ۳) عملیات حرارتی

 • ۴) پوشش سطحی آنادایز

 • ۵) قالبسازی

 • ۶) ماشین کاری و قطعه سازی

 • ۷) آزمایشگاه متالورژی

 • MORE
اسلایدها
معرفی
درباره